PSE: niezbędna zmiana architektury polskiego rynku energii elektrycznej na system węzłowy

0Shares

W debacie pt. „Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce” wzięli udział: Tomasz Dąbrowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Michał Kurtyka - sekretarz stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Eryk Kłossowski - prezes Zarządu Polskie Sieci Elektroenergetyczne, dr Joanna Maćkowiak-Pandera - prezes Forum Energii, Michał Smyk - członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, Robert Stelmaszczyk - prezes Zarządu innogy Stoen Operator. Debatę moderował prof. Leszek Jesień - dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w PSE.

Funkcjonujący obecnie w UE strefowy model rynku energii elektrycznej nie zapewnia optymalnego wykorzystania zasobów wytwórczych i sieciowych oraz przyczynia się do zwiększenia emisji CO2 - oceniły PSE, operator systemu przesyłowego w Polsce. „Dzisiejsza architektura rynków energetycznych nie działa, jest ślepą uliczką, powoduje ryzyko katastrofy. Dlatego właściwym rozwiązaniem jest system węzłowy” - powiedział Eryk Kłossowski, prezes Zarządu Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Advertisment Banner Image Placeholder