Patriotyzm ekonomiczny - czy uszczelnienie podatku VAT wpłynęło na nawyki konsumenckie?

0Shares

Stowarzyszenie PEMI między 1 a 31 października przeprowadziło badanie ankietowe wśród grupy 1167 konsumentów w wieku powyżej 20 lat. Ankietowani odpowiadali na pytania drogą elektroniczną, a także za pośrednictwem rozmów telefonicznych.

Czy w kontekście usług bankowych możemy mówić o patriotyzmie ekonomicznym?

Zdecydowanie TAK - wybierając bank czy instytucję finansową respondenci nie kierują się kryterium pochodzenia kapitału finansującego, natomiast przykładają dużą wagę do kryterium wysokości podatku opłacanego w Polsce. To bardzo ciekawy trend potwierdzający realną świadomość ekonomiczną Polaków.

Czy bankowość w tradycyjnym wydaniu odchodzi do lamusa?

Przeprowadzona ankieta potwierdziła również trendy związane z migracją klientów do usług elektronicznych, realizowanych przez smartfon lub stronę internetową. Pojawia się zatem pytanie, w jakim celu nadal są utrzymywane kosztowne oddziały bankowe.

Wnioski płynące z ankiety z pewnością stanowią interesujący materiał dla banków i innych instytucji świadczących usługi finansowe. Przedsiębiorcy w sposób bardziej zdecydowany i jawny powinni podkreślać wysokość płaconych podatków. Jest to również silna przesłanka marketingowa – skuteczność przekazu reklamowego stanie się tym wyższa, im bardziej wiarygodna, transparentna będzie działalność podatkowa instytucji finansowej czy banku.

Zapraszamy do zapoznania się z całym badaniem.

https://www.facebook.com/590powodow/

www.590powodow.pl

Advertisment Banner Image Placeholder